Get Adobe Flash player

งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย 62_1

ห้องปฏิบัติการ บ่อบำบัดน้ำเสีย, ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 29 มี.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย กำจัดผักตบชวาออกจากบ่อผึ่งของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครสกลนคร ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย 62_1

ช่างศิลป์ ฯ ฝ่ายสาธารณูปโภค 62

วันที่ 28 มี.ค. 62 ช่างศิลป์ ฝ่ายสาธารณูปโภค ทาสีซุ้มทรงพระเจริญ (ภาพโดย : @แอ๊ดฅนป้ายสี " 07 " )

อ่านเพิ่มเติม: ช่างศิลป์ ฯ ฝ่ายสาธารณูปโภค 62

งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม 62_1

การปฏิบัติงานประจำวัน แก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ, ฝาท่อระบายน้ำ, ขุดวางท่อระบายน้ำ, ดูดลอกท่อและงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 23 มี.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ช่อมฝาท่อถนนหน้าศาลจังหวัด ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

อ่านเพิ่มเติม: งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม 62_1

งานวิศวกรรมออกแบบจราจร 62_1

วันที่ 26 มี.ค. 62 งานวิศวกรรมออกแบบระบบจราจร ทาขาว แดง ถนนใจผาสุกและถนนกำจัดภัย ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

อ่านเพิ่มเติม: งานวิศวกรรมออกแบบจราจร 62_1

จิตอาสา ฯ สำนักการช่าง 62_1

วันที่ 22 มี.ค. 62 พนักงานสำนักการช่าง ร่วมกิจกรรม จิตอาสา ที่หน้าห้างโรบินสัน ครับ (ภาพโดย : พิชยา, Indy Krub , สราวุธ, jaroon)

อ่านเพิ่มเติม: จิตอาสา ฯ สำนักการช่าง 62_1