Get Adobe Flash player

กรรมการสอบพนักงานจ้าง : 2561

วันที่ 8 พ.ย. 59 - สอบภาคปฏิบัติ และสัมภาษณ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขังเครื่องจักรกลขนาดหนัก ครับ (ภาพโดย : พัชรินทร์)

อ่านเพิ่มเติม: กรรมการสอบพนักงานจ้าง : 2561

งานควบคุมอาคาร : 2560

รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 (บันทึกข้อมูลโดย : Apichart)

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมอาคาร : 2560

งานควบคุมอาคาร 61

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 28 ก.ย. 61 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมอาคาร 61

งานไฟฟ้าสาธารณะ ต.ค. 61

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 30 ต.ค. 61 - งานไฟฟ้าสาธารณะ ปฏิบัติงานตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข เปลี่ยนวัสดุ,ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง,เก็บ ,ไฟสัญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ต.ค. 61

งานผังเมือง 61

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 28 ก.ย. 61 งานผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การชี้แนวเขต

อ่านเพิ่มเติม: งานผังเมือง 61