Get Adobe Flash player

งานไฟฟ้าสาธารณะ มี.ค. 60

ปฏิบัติงานวันที่  31 มี.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ มี.ค. 60

งานไฟฟ้าสาธารณะ ก.พ. 60

@ ปฎิบัติงานวันที่ 28 ก.พ. 60 - (ภาพโดย : อเนก สุวรรณกูฎ)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ก.พ. 60

งานไฟฟ้าสาธารณะ ธ.ค. 59

@ ปฎิบัติงานวันที่ 29 ธ.ค. 59 - (ภาพโดย : อเนก สุวรรณกูฎ)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ธ.ค. 59

งานไฟฟ้าสาธารณะ ม.ค. 60

@ ปฎิบัติงานวันที่ 31 มค. 60 - (ภาพโดย : อเนก สุวรรณกูฎ)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ม.ค. 60

ปั่นถวายสักการะฯ

วันที่ 28 พ.ย. 59 - วันที่ 3 ธ.ค. 59 พนักงานสำนักการช่าง ร่วมปั่นถวายสักการะ ฯ สกลนคร - กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 647 กม.(ภาพโดย : พลังจิต แก้วคำแจ้ง)

อ่านเพิ่มเติม: ปั่นถวายสักการะฯ