Get Adobe Flash player

งานพัสดุสำนักการช่าง : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ

วันที่ 29 พ.ย. 59 e-Auction. ก่อสร้างถนน 4 กลุ่มงาน (ภาพโดย : pichy)

อ่านเพิ่มเติม: งานพัสดุสำนักการช่าง : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานไฟฟ้าสาธารณะ ต.ค. 59

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

@ ปฎิบัติงานวันที่ 31 ต.ค. 59 - (ภาพโดย : อเนก สุวรรณกูฎ)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ต.ค. 59

งานไฟฟ้าสาธารณะ ส.ค.59

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

@ ปฎิบัติงานวันที่ 31 ส.ค. 59 - (ภาพโดย : อเนก สุวรรณกูฎ)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ส.ค.59

งานไฟฟ้าสาธารณะ ก.ย. 59

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

@ ปฎิบัติงานวันที่ 30 ก.ย. 59 - (ภาพโดย : อเนก สุวรรณกูฎ)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ก.ย. 59

การตรวจสอบอาคารเขต 2

นายตรวจเขต 2

วันที่ 1 ส.ค. 59 ตรวจป้าย Big C (ภาพโดย : kitisak)

อ่านเพิ่มเติม: การตรวจสอบอาคารเขต 2