Get Adobe Flash player

งานไฟฟ้าสาธารณะ มิ.ย. 60

ปฏิบัติงานวันที่  30 มิ.ย. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ มิ.ย. 60

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 21 มิ.ย. 60 นายตรวจอาคารเขต1 ปิดคำสั่งเตือนอาคารล้ำเขตทางเท้า (ภาพโดย : โศภิษฐ์)

อ่านเพิ่มเติม: ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

งานไฟฟ้าสาธารณะ พ.ค. 60

ปฏิบัติงานวันที่  31 พ.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ พ.ค. 60

ฝ่ายพัสดุ ฯ

วันที่ 9 มิ.ย. 60 - ศึกษาดูงาน (ภาพโดย : pichy. naree)

อ่านเพิ่มเติม: ฝ่ายพัสดุ ฯ 

ตรวจอาคารเขต 3 นายช่างสัญญา

นายช่าง - นายตรวจเขต 3

วันที่ 26 พ.ค. 59 นายตรวจอาคารเขต3_ออกตรวจสอบอาคารและปิดคำสั่งตามกฏหใายควบคุมอาคาร (ภาพโดย : โศภิษฐ์)

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจอาคารเขต 3 นายช่างสัญญา